Nya kontoret i Örebro


Som tidigare nämnt bytte Örebrokontoret lokaler i somras, de har nu bott in sig och välkomnar er till de nya lokalerna på Radiatorvägen 17. Vi...

Läs mer
18 oktober, 2019

Flytt för Örebro kontoret


Under sommaren har Örebrokontoret flyttat in i ny lokal, ni finner oss nu på Radiatorvägen 17 i Örebro. Att byta kontor blev ett naturligt steg...

Läs mer
8 augusti, 2019

En bra plan löser morgondagens
utmaningar redan idag

Vi utför projekteringsarbeten inom VS, kyla, luftbehandling och skyddsventilation. Vi planerar och projekterar för bästa möjliga inneklimat med fokus på miljö och energi, säkerhet och effektivitet. Tillsammans med oss får ni alltid högsta engagemang, snabb återkoppling och innovativa lösningar baserade på gedigen kunskap och den senaste tekniken.

Vi levererar helhetslösningar inom VS och luftbehandlingsinstallationer med högt värde för både dig som kund och samhälle. Med hjälp av bra planering och kunskap kan vi hjälpa till att minska energianvändningen samtidigt som vi planerar för ett inneklimat som stöttar en hållbar effektiv verksamhet. Målsättningen är alltid att uppnå så bra inneklimat att ingen kommer att tänka på det. Vi utför även installationssamordning och installationskalkyler.

Referensprojekt

Tengvallaskolan, Örebro

IProjs uppdrag: VS samt Ventilationsprojektering
Kontakt: VS Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se) Ventilation Peter Wernqvist (peter.wernqvist@iproj.se)
Kategori: Skolbyggnad med tillhörande idrottsbyggnad
Uppdragsgivare: LG-Contracting och Ventpartner
Färdigställandeår: 2020
Entreprenadform: Partnering

IProj är ansvarig VVS-Konsult när Futurum bygger en skola med tillhörande idrottsbyggnad.
Skolan skall inrymma ca 550 elever och byggs i tre plan(översta planet fläktrum) och innehåller förutom basrum även slöjdsalar samt storkök.
Idrottsbyggnaden är uppdelad i 2 hallar som kan delas på mitten till 4. Med omklädningsdel i två plan mellan hallarna.

Framtidens kvarter, Långseleån 5&6 Etapp A, Örebro

IProjs uppdrag: VS-projektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Bostäder
Uppdragsgivare: LG-Contracting
Färdigställande: 2020
Entreprenadform: Partnering

IProj är ansvarig för VS-projekteringen när ÖBO renoverar 104 lägenheter fördelat på 10 hus i Vivalla.
Samtliga installationer rivs och ersätts med nya. Till 2 undercentraler levereras fjärrvärme, från undercentralerna
försörjs husen med värme samt tappvatten via ett kulvertnät.

Lidl centrallager, Örebro

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Lager- och kontorsbyggnad
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Lidl bygger nytt centrallager i Örebro.
Centrallagrets totala byggyta är ca: 44.000 kvm och inrymmer kyl-, frys-, torrlager och kontor.
Byggnaden uppförs enligt kraven för Breeam.

Kv Rakan, Örebro

Iprojs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Sara Hadad (sara.hadad@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: Sandbäckens rör
Färdigställande år: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad

Iproj är ansvaring för projektering av rörinstallationer i Kv. Rakan där ÖBO totalrenoverar 6 flerbostadshus med totalt 96 lägenheter och 6 källarplan.
Fjärrvärme som energikälla med tre olika fjärrvärmeväxlare och kulvertmatningar till övriga hus.

Är du vår nya VVS-kollega?

Vill du arbeta i ett företag som har en bra laganda och ser personalen som sin största tillgång? Vill du vara med och påverka vår expansion och din framtid?

Se då våra lediga tjänster.

Samuel Junggren

Sara Hadad

Peter Wernqvist

Thomas Ahlström

Michael Demirci

Björn Bovellán

Eddie Melin

Fredrik Nilsson

Mattias Lundqvist

Kontakt

Örebro

Radiatorvägen 17, 70227 Örebro

Norrköping

Slottsgatan 116, 602 22 Norrköping

ORG-nummer: 559117-5459
IProj´s VAT-nr: SE559117545901

Faktura via epost:
Faktura@iproj.se

Faktura via post:
Örebro
Radiatorvägen 17, 70227 Örebro
Norrköping
Slottsgatan 116, 602 22 Norrköping

Följ oss på sociala medier

Se personal