Kontakt

Örebro

Thomas Ahlström, VD & Uppdragsledare VVS

Samuel Junggren, Uppdragsledare VVS

Peter Wernqvist, Uppdragsledare VVS

Sara Hadad, Uppdragsledare VVS

Michael Demirci, Konstruktör VVS

Björn Bovellán, Konstruktör VVS

Norrköping

Eddie Melin, Enhetschef & Uppdragsledare VVS

Fredrik Nilsson, Uppdragsledare VVS

Mattias Lundqvist, Uppdragsledare VVS