Kontakt

Örebro

Thomas Ahlström, VD & Uppdragsledare VVS

Samuel Junggren, Uppdragsledare VVS

Peter Wernqvist, Uppdragsledare VVS

Sara Hadad, Uppdragsledare VVS (Föräldraledig)

Michael Demirci, Konstruktör VVS

Anton Lennkvist, Konstruktör VVS

Tom Siltala, Konstruktör VVS

Norrköping

Eddie Melin, Enhetschef & Uppdragsledare VVS

Fredrik Nilsson, Uppdragsledare VVS

Mattias Lundqvist, Uppdragsledare VVS

Björn Bovellán, Konstruktör VVS

Kontakt

Örebro

Radiatorvägen 17, 70227 Örebro

Norrköping

Ståthögavägen 48, 602 23 Norrköping

ORG-nummer: 559117-5459
IProj´s VAT-nr: SE559117545901

Faktura via epost:
Faktura@iproj.se

Faktura via post:
Örebro
Radiatorvägen 17, 70227 Örebro

Norrköping
Ståthögavägen 48, 602 23 Norrköping

Följ oss på sociala medier

Se personal