Referensprojekt

Tengvallaskolan, Örebro

IProjs uppdrag: VS samt Ventilationsprojektering
Kontakt: VS Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se) Ventilation Peter Wernqvist (peter.wernqvist@iproj.se)
Kategori: Skolbyggnad med tillhörande idrottsbyggnad
Uppdragsgivare: LG-Contracting och Ventpartner
Färdigställandeår: 2020
Entreprenadform: Partnering

IProj är ansvarig VVS-Konsult när Futurum bygger en skola med tillhörande idrottsbyggnad.
Skolan skall inrymma ca 550 elever och byggs i tre plan(översta planet fläktrum) och innehåller förutom basrum även slöjdsalar samt storkök.
Idrottsbyggnaden är uppdelad i 2 hallar som kan delas på mitten till 4. Med omklädningsdel i två plan mellan hallarna.

Framtidens kvarter, Långseleån 5&6 Etapp A, Örebro

IProjs uppdrag: VS-projektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Bostäder
Uppdragsgivare: LG-Contracting
Färdigställande: 2020
Entreprenadform: Partnering

IProj är ansvarig för VS-projekteringen när ÖBO renoverar 104 lägenheter fördelat på 10 hus i Vivalla.
Samtliga installationer rivs och ersätts med nya. Till 2 undercentraler levereras fjärrvärme, från undercentralerna
försörjs husen med värme samt tappvatten via ett kulvertnät.

Lidl centrallager, Örebro

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Lager- och kontorsbyggnad
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Lidl bygger nytt centrallager i Örebro.
Centrallagrets totala byggyta är ca: 44.000 kvm och inrymmer kyl-, frys-, torrlager och kontor.
Byggnaden uppförs enligt kraven för Breeam.

Kv Rakan, Örebro

Iprojs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Sara Hadad (sara.hadad@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: Sandbäckens rör
Färdigställande år: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad

Iproj är ansvaring för projektering av rörinstallationer i Kv. Rakan där ÖBO totalrenoverar 6 flerbostadshus med totalt 96 lägenheter och 6 källarplan.
Fjärrvärme som energikälla med tre olika fjärrvärmeväxlare och kulvertmatningar till övriga hus.

Kv Nanna 2, Strängnäs

IProjs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: LG-Contracting
Färdigställandeår: 2018

IProj är ansvarig för rörprojekteringen när Esswege bygger om ett kontor till lägenheter, 34st i 3 plan samt källarplan.

Tunnbindaren , Örebro

IProjs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Sara Hadad (sara.hadad@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: Sandbäckens rör
Färdigställandeår: 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig för rörprojekteringen vid total renovering av 88 lägenheter i 5 plan samt källarplan i två olika byggnader.

Bageriet 13, Örebro

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Kontor
Uppdragsgivare: PG Jönsson Fastigheter AB
Färdigställandeår: 2018

IProj är ansvarig ventilationskonsult när PG Jönsson Fastigheter hyresgästanpassar en av deras lokaler till den nya hyresgästen Capio.
Lokalen innefattar 1060 kvm och har på 2 månader gått från en helt tom lokal till ett nytt och fräscht kontor, med ett nytt FTX-aggregat och kanalsystem som besörjer lokalen.

KV Guldsmeden 14, Kumla

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Peter Wernqvist (peter.wernqvist@iproj.se)
Kategori: Kontor
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställande år:: 2019

IProj är ansvarig för Ventilationsprojekteringen när Drivbänken i Örebro AB bygger om 2st Kontorslokaler i ett plan.
Samtliga installationer rivs och ersätts med nya. Ett nytt modernt Ventilationsaggregat med VAV system för samtliga arbetsplatser installeras.

Rottweilern, Örebro

IProjs uppdrag: VS-projektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Bostäder
Uppdragsgivare: Essén Rör
Färdigställandeår: 2019

IProj är ansvarig för rörprojektering när Lansa bygger 63 lägenheter.
Bostäderna är uppdelade på två hus med 5 plan i varje med sekundär kulvertar mellan husen.

Fuchs etablerar en ny blandningsanläggning för smörjoljor i Västerhaninge

IProjs uppdrag: Rörprojektering VS installationer
Kontakt: Leo Jongen (leo.jongen@iproj.se)
Kategori: Industribyggnader
Uppdrgasgivare: LG-Contracting i Eskilstuna
Färdigställande år: 2019
Entreprenadform: Utförande entreprenad

Iproj är ansvarig för projektering av rörinstallationer för värme-,sanitets-, kyl- ,trycklufts- samt gasinstallationer
För uppvärmning och komfortkyla installeras en bergvärmeanläggning samt återvinns energi från blandningsprocessen

Övergång Conventum Arena och Kongress , Örebro

IProjs uppdrag: Ventilations-, och rörprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se), Sara Hadad (sara.hadad@iproj.se)
Kategori: offentliga byggnader
Uppdragsgivare: Örebroporten
Färdigställandeår:
Entreprenadform: Delad entreprenad

IProj är ansvarig för ventilations- samt rörprojektering när Örebroporten bygger en inglasad övergång mellan Conventum Arena och Conventum Kongress.
Tillbyggnaden innefattar även en viss del ombyggnationer i kongressen men framför allt i Conventum Arena.

Norrstjärnan, Örebro

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Bostäder och förskola
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2020

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Örebrobostäder bygger en förskola och 71 lägenheter i träteknik.
Förskolan i bottenplan kommer att bestå av tio avdelningar som tillsammans inrymmer 180 barn.
Ovanför förskolan byggs lägenheterna som är fördelade på tre huskroppar med vardera sex våningar, utförda med KL-trästomme.