Referensprojekt

HSB, Norrköping

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Eddie Melin (eddie.melin@iproj.se)
Kategori: ROT av lägenheter
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig ventilationskonsult när HSB uppdaterar sitt befintliga bestånd i Östergötland.
Löpande uppdatering av flertalet fastigheter i olika skick och utförande.

Hotell Akilles, Linköping

IProjs uppdrag: VS projektering
Kontakt: Eddie Melin (eddie.melin@iproj.se)
Kategori: Hotell
Uppdragsgivare: MF Rörteknik
Färdigställandeår: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig VS konsult när nytt hotell byggs i Linköping. Sammanlagt 149 rum fördelade på fem plan där merparten av rummen levereras i moduler och sammankopplas på plats. Byggnaden innefattar förutom hotellrum även ett storkök samt gym.

Nya Ahlsell, Norrköping

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Eddie Melin (eddie.melin@iproj.se)
Kategori: Butik/lager
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Klövern ska anpassa sitt befintliga bestånd och bygga nya lokaler till Ahlsell i Norrköping.
Butik och lageryta som överstiger 5.000m² och blir därmed en av Ahlsells största i Sverige. Byggnaden innefattar förutom butik och lager även kontor samt utbildningslokaler.

Tinnerbäcksbadet, Linköping

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Eddie Melin (eddie.melin@iproj.se)
Kategori: Simhall/äventyrsbad
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2023
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Linköpings kommun och Lejonfastigheter bygger ny simhall/äventyrsbad.Byggnaden som är fördelad på fyra plan (teknikplan i botten) inrymmer bland annat en 50m tävlingsbassäng, en 25m bassäng, en hoppbassäng, ett äventyrsbad, gym, med mera.Total byggyta beräknas vara 21.700m² och kommer kunna ta emot 3.100 besökare.

Scania B102, Södertälje

IProjs uppdrag: VS projektering
Kontakt: Mattias Lundqvist (mattias.lundqvist@iproj.se)
Kategori: Kontor/lab
Uppdragsgivare: Assemblin VS Nyköping
Färdigställandeår: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig VS-Konsult när Scania bygger nya kontor.
Sammanlagd kontorsyta på 6000m² fördelade på sju plan (översta planet fläktrum) och innehåller förutom kontorsplatser även lab samt omklädningsrum och matsal.

Solrosgården, Kumla

SHG Seniorboende
Iprojs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Peter Wernqvist (peter.wernqvist@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställande år: 2021
Entreprenadform: Totalentreprenad

Iprojs arbete innefattar ventilationsprojektering vid nybyggnad av flerbostadshus.
Beställaren är SHG Seniorboende som låter uppföra nytt flerbostadshus med 55stycken lägenheter med gemensamma ytor som matsal, gym och aktivitetsrum.

Framtidens kvarter, Långseleån 4,5,6 Etapp B&C, Örebro

IProjs uppdrag: VS-projektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Bostäder
Uppdragsgivare: LG-Contracting
Färdigställandeår: 2021
Entreprenadform: Samverkansentreprenad

IProj är ansvarig för VS-projekteringen när ÖBO renoverar 108 lägenheter fördelat på 9 hus i Vivalla.
Samtliga installationer rivs och ersätts med nya. Till 2 undercentraler levereras fjärrvärme, från undercentralerna
försörjs husen med värme samt tappvatten via ett kulvertnät.

Lekebergsskolan, Lekebergs kommun

IProjs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Skolbyggnad med storkök och matsal samt idrottsbyggnad.
Uppdragsgivare: LG-Contracting
Färdigställandeår: 2021
Entreprenadform: Samverkansentreprenad

IProj är ansvarig VS-Konsult när Lekebergs kommun bygger om och bygger till Lekebergsskolan.
Skolan inrymmer förutom basrum även slöjdsalar, storkök med matsal samt en idrottsbyggnad.
Installationerna rivs i princip i sin helhet och ersätts med nya.

Ahlsell UP

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Lager- och kontorsbyggnad
Byggherre: Ahlsell Sverige AB
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2019
Entreprenadform: Samverkansentreprenad

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Ahlsell bygger om och ut sitt centrallager i Hallsberg. Ut- och ombyggnaden består av ca: 10.000 kvm lagerombyggnad med nya personalutrymmen om ca: 1700 kvm. Där lagerdelar besörjs av friskluftsaggregat och cirkulationsaggregat för uppvärmning av lokalerna. För personalutrymmen installeras totalt 2st luftbehandlingsaggregat med komfortvärme och komfortkyla, där ett av aggregaten är utrustad med reversibel värmepump.

Tengvallaskolan, Örebro

IProjs uppdrag: VS samt Ventilationsprojektering
Kontakt: VS Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se) Ventilation Peter Wernqvist (peter.wernqvist@iproj.se)
Kategori: Skolbyggnad med tillhörande idrottsbyggnad
Uppdragsgivare: LG-Contracting och Ventpartner
Färdigställandeår: 2020
Entreprenadform: Partnering

IProj är ansvarig VVS-Konsult när Futurum bygger en skola med tillhörande idrottsbyggnad.
Skolan skall inrymma ca 550 elever och byggs i tre plan(översta planet fläktrum) och innehåller förutom basrum även slöjdsalar samt storkök.
Idrottsbyggnaden är uppdelad i 2 hallar som kan delas på mitten till 4. Med omklädningsdel i två plan mellan hallarna.

Framtidens kvarter, Långseleån 5&6 Etapp A, Örebro

IProjs uppdrag: VS-projektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Bostäder
Uppdragsgivare: LG-Contracting
Färdigställande: 2020
Entreprenadform: Partnering

IProj är ansvarig för VS-projekteringen när ÖBO renoverar 104 lägenheter fördelat på 10 hus i Vivalla.
Samtliga installationer rivs och ersätts med nya. Till 2 undercentraler levereras fjärrvärme, från undercentralerna
försörjs husen med värme samt tappvatten via ett kulvertnät.

Lidl centrallager, Örebro

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Lager- och kontorsbyggnad
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Lidl bygger nytt centrallager i Örebro.
Centrallagrets totala byggyta är ca: 44.000 kvm och inrymmer kyl-, frys-, torrlager och kontor.
Byggnaden uppförs enligt kraven för Breeam.

Kv Rakan, Örebro

Iprojs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Sara Hadad (sara.hadad@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: Sandbäckens rör
Färdigställande år: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad

Iproj är ansvaring för projektering av rörinstallationer i Kv. Rakan där ÖBO totalrenoverar 6 flerbostadshus med totalt 96 lägenheter och 6 källarplan.
Fjärrvärme som energikälla med tre olika fjärrvärmeväxlare och kulvertmatningar till övriga hus.

Kv Nanna 2, Strängnäs

IProjs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: LG-Contracting
Färdigställandeår: 2018

IProj är ansvarig för rörprojekteringen när Esswege bygger om ett kontor till lägenheter, 34st i 3 plan samt källarplan.

Tunnbindaren , Örebro

IProjs uppdrag: Rörprojektering
Kontakt: Sara Hadad (sara.hadad@iproj.se)
Kategori: Flerbostadshus
Uppdragsgivare: Sandbäckens rör
Färdigställandeår: 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad

IProj är ansvarig för rörprojekteringen vid total renovering av 88 lägenheter i 5 plan samt källarplan i två olika byggnader.

Bageriet 13, Örebro

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Kontor
Uppdragsgivare: PG Jönsson Fastigheter AB
Färdigställandeår: 2018

IProj är ansvarig ventilationskonsult när PG Jönsson Fastigheter hyresgästanpassar en av deras lokaler till den nya hyresgästen Capio.
Lokalen innefattar 1060 kvm och har på 2 månader gått från en helt tom lokal till ett nytt och fräscht kontor, med ett nytt FTX-aggregat och kanalsystem som besörjer lokalen.

KV Guldsmeden 14, Kumla

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Peter Wernqvist (peter.wernqvist@iproj.se)
Kategori: Kontor
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställande år:: 2019

IProj är ansvarig för Ventilationsprojekteringen när Drivbänken i Örebro AB bygger om 2st Kontorslokaler i ett plan.
Samtliga installationer rivs och ersätts med nya. Ett nytt modernt Ventilationsaggregat med VAV system för samtliga arbetsplatser installeras.

Rottweilern, Örebro

IProjs uppdrag: VS-projektering
Kontakt: Samuel Junggren (samuel.junggren@iproj.se)
Kategori: Bostäder
Uppdragsgivare: Essén Rör
Färdigställandeår: 2019

IProj är ansvarig för rörprojektering när Lansa bygger 63 lägenheter.
Bostäderna är uppdelade på två hus med 5 plan i varje med sekundär kulvertar mellan husen.

Fuchs etablerar en ny blandningsanläggning för smörjoljor i Västerhaninge

IProjs uppdrag: Rörprojektering VS installationer
Kontakt: Leo Jongen (leo.jongen@iproj.se)
Kategori: Industribyggnader
Uppdrgasgivare: LG-Contracting i Eskilstuna
Färdigställande år: 2019
Entreprenadform: Utförande entreprenad

Iproj är ansvarig för projektering av rörinstallationer för värme-,sanitets-, kyl- ,trycklufts- samt gasinstallationer
För uppvärmning och komfortkyla installeras en bergvärmeanläggning samt återvinns energi från blandningsprocessen

Övergång Conventum Arena och Kongress , Örebro

IProjs uppdrag: Ventilations-, och rörprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se), Sara Hadad (sara.hadad@iproj.se)
Kategori: offentliga byggnader
Uppdragsgivare: Örebroporten
Färdigställandeår:
Entreprenadform: Delad entreprenad

IProj är ansvarig för ventilations- samt rörprojektering när Örebroporten bygger en inglasad övergång mellan Conventum Arena och Conventum Kongress.
Tillbyggnaden innefattar även en viss del ombyggnationer i kongressen men framför allt i Conventum Arena.

Norrstjärnan, Örebro

IProjs uppdrag: Ventilationsprojektering
Kontakt: Thomas Ahlström (thomas.ahlstrom@iproj.se)
Kategori: Bostäder och förskola
Uppdragsgivare: VentPartner
Färdigställandeår: 2020

IProj är ansvarig ventilationskonsult när Örebrobostäder bygger en förskola och 71 lägenheter i träteknik.
Förskolan i bottenplan kommer att bestå av tio avdelningar som tillsammans inrymmer 180 barn.
Ovanför förskolan byggs lägenheterna som är fördelade på tre huskroppar med vardera sex våningar, utförda med KL-trästomme.